Invoeren & Verankeren

InvoerenVerankeren_header

Goede plannen en voornemens realiseren.

Slagen van het gehele traject
De basis van een nieuwe manier van werken wordt gelegd door je werknemers zoveel mogelijk bij het proces te betrekken. Dit geldt voor zowel rendementsverbeteringen als bij het innoveren en ontwikkelen.
Het invoeren van de plannen moet zorgvuldig plaatsvinden. Deze laatste stap bepaalt voor meer dan 30% het slagen van het gehele traject.

Afgestemde begeleiding
Eén van de grootste valkuilen is de aanname dat, omdat je werknemers zo betrokken zijn geweest bij het bedenken van de plannen, zij zonder verder begeleiding en moeite deze plannen kunnen invoeren.

Inwerken
Net als het inwerken van een nieuwe medewerker tijd kost, vergt een nieuw proces of een nieuwe procedure tijd om volledig onder de knie te krijgen en om in te slijten.

Hoe groter de verandering, des te zorgvuldiger moet de begeleiding worden afgestemd.

Voor meer informatie klik hier.