Aspen

Aan mij werd laatst de vraag gesteld in hoeverre Aspen benzine CO2 neutraal is?

Laten we daarbij eerst kijken wat Aspen precies is.

Aspen benzine wordt veel gebruikt door gemeenten en groenbedrijven in strimmers en bladblazers.
Aspen benzine is een benzine die een nabewerking heeft ondergaan waardoor het slechts  een tiental stoffen in de benzine zit in vergelijking met meer dan 300 in gewone benzine.
Dat heeft tal van voordelen, één daarvan is dat het schoner verbrand. De uitstoot aan koolwaterstoffen is daardoor een fractie vergeleken met gewone benzine.

Bij plantsoenonderhoudsbedrijven en gemeenten wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt. De gezonde buitenlucht wordt zo niet vervuild door benzinedampen (lees benzeendampen).

Dat is goed voor het milieu maar nog beter voor werknemer.

 

Om terug te komen op de vraag dan is duidelijk dat Aspen benzine helpt wel mee aan een schonere (werk)omgeving maar niet aan het reduceren van de CO2-uitstoot.

Voor het reduceren van de CO2-uitstoot worden steeds vaker strimmers en bladblazers op stroom (batterij-rugzak) ingezet, voordelen:  op te laden met groene stroom en minder lawaai.