Producten

Voor de duidelijkheid wordt onderscheid gemaakt tussen producten en diensten enerzijds en processen anderzijds.

Innoveren & Ontwikkelen  van producten en diensten
Innoveren van producten en diensten is  inspelen op (toekomstige) wensen en behoeften van je klanten. Het houdt in dat nagedacht wordt over producten en markten. Aanpassen en doorontwikkelen van een bestaand product kan een optie zijn.  Soms heeft het maken van een compleet nieuw product de voorkeur.

Innoveren & Ontwikkelen van processen
Processen verbeteren kan soms veel rendement opleveren. Strategische keuzes of veranderde techniek kunnen de aanleiding zijn.

 

De ondersteuning kan bestaan uit:

Meer efficiënte werkwijzen
Binnen de gestelde kaders op zoek gaan naar de meest efficiënte wijze om aan de gestelde criteria te voldoen. Out of the box als het moet, scherp aan het randje waar het kan. Oplossings- en resultaatgericht, met oog voor de praktische toepasbaarheid, dat is de uitdaging.
Het spectrum reikt van één op één of met een team “sparren” tot het organiseren van brainstormsessies.

Van idee naar werkelijkheid
Ik help je graag bij:
– het uitwerken van een idee, product/dienst of een proces
– het opstellen van beleid en
– het omzetten van beleid naar uitvoering.

Subsidie check en aanvragen
Voor innovaties en/of maatregelen kunnen subsidies beschikbaar zijn. Duurzaam Verdienen heeft ruime ervaring in het zoeken naar subsidiemogelijkheden en het ondersteunen bij subsidieaanvragen.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.