Werkwijze

Verbeteren is veranderen

Innoveren en ontwikkelen betekent dat andere producten worden gemaakt, andere diensten worden aangeboden en werkzaamheden anders worden ingericht. In de eerste plaats is kennis en draagvlak voor de verbeterde inrichting van het werk noodzakelijk. In de tweede plaats ligt veel kennis van wat en hoe het anders kan en wellicht moet in de huidige werkprocessen en je mensen op de werkvloer.

Draagvlak is samen doen (bottom-up)
Veranderingsbewegingen die beklijven beginnen bottom-up. Draagvlak creëren is nut en noodzaak kunnen aangeven. De vele tips, denkrichtingen, oplossingsrichtingen binnen het bedrijf worden verzameld en gebundeld. Met kennis, creativiteit en realiteitszin wordt, samen met de werkvloer, een oplossing gesmeed.  Daarna is de belangrijkste stap om goed en onderbouwd aan te geven waarom sommige ideeën niet konden worden gebruikt of (nu nog) niet.
Dan gaat de fase in van kritiek leveren op de oplossingsrichting. Deze toetsing en aanpassing versterkt niet alleen het plan, maar vergroot ook de draagkracht. Gun iedereen zijn of haar rol in de totstandkoming van de oplossing. Samen op, is samen sterk.

Opstellen plan van aanpak
Als de oplossingsrichting bekend is kan de gewenste aanpak worden uitgewerkt. Zie ook
Invoeren & Verankeren.

Verbeter- of ontwikkelteams
Het opzetten van verbeter- of ontwikkelteams, soms ook wel innovatie-teams, kan onderdeel zijn van een plan van aanpak bij een rendementsverbetering of een organisatieverandering. Een dergelijk team houd zicht op mogelijkheden om processen of procedures te verbeteren.

In een permanent verbeter- of ontwikkelteam hebben geen managers of kaderleden zitting, omdat dit niet past in de bottom-up werkwijze.

Neem contact op voor meer informatie.