Werkwijze

Door zowel bij de rendementsverbeteringen als bij innovatie en ontwikkelingen je werknemers zoveel mogelijk te bevragen en betrekken, wordt er een goede basis gelegd voor de uitvoering.
Uit ervaring weet ik dat goede plannen bedenken en mooie voornemens, ondanks de bottom-up werkwijze,  vaak ten ondergaan aan de hectiek van de orde van de dag.

Invoeren & Verankeren
Voor het beste resultaat blijf ik heel graag betrokken bij de invoering. Dit geldt zowel voor het “snel-te-nemen-stappen” bij energie- & grondstofbesparingsprojecten als bij de grotere ontwikkeltrajecten. Mijn ervaring is dat verander- en verbetertrajecten, hoe enthousiast ze ook worden ontvangen, tijd nodig hebben om in te dalen en te verankeren in een organisatie.

Evalueren, Checken & Bijstellen
In het begin is regelmatig evalueren en controleren een must. Niet alleen om te beoordelen of de ingezette weg wordt bewandeld, maar nog belangrijker of de in geslagen weg nog steeds het beoogde resultaat oplevert. Bijstellen mag als de U-bocht constructie naar de oude werkwijzen wordt vermeden. Pragmatisme, teamafstemming en creativiteit zijn noodzakelijk voor behalen van het einddoel.

Neem contact met mij op voor meer informatie.