Producten

Succesvolle invoering
Na de planvorming volgt de invoering. Ervaring leert dat veel verbeteringen en veranderingen dan stranden. Niet uit onwil maar uit onwetendheid. Veranderen kost moeite, tijd en begrip. Eén van de redenen kan zijn dat de uitvoerders andere medewerkers zijn dan de opstellers van de plannen.

Daarom adviseer ik bottom-up werken en een goede begeleiding (evt. op afstand) van het proces.

Kosten besparen op consultancy
Bottom-up ontwikkelen en verbeteren is te leren. Door het instellen van kleine ontwikkel- of verbeterteams (3 á 4 medewerkers) kunnen noodzakelijke verbeteringen worden opgemerkt en opgepakt. Zo kunnen kosten worden bespaard op inhuur van consultancy.

Het ondersteunen en wegwijs maken van dergelijke teams verzorg ik graag.

Aanbestedingen en offerte aanvragen
Zoals eerder op deze site aangegeven worden bij aanbestedingen en offerteaanvragen andere criteria, naast de prijsstelling, steeds belangrijker. Van de doorgevoerde verbeteringen kan dan ook gebruik worden gemaakt om een hogere score te halen op deze criteria.

Ik houd hier op voorhand rekening mee en help je bedrijf hiermee graag op weg.

Opstellen rapportages subsidies
Op basis van rapportages worden subsidies uitbetaald. Ik verzorg de aanvraag, evaluaties, tussenrapportages en de eindrapportage, zowel inhoudelijk als financieel. Al naar gelang de omvang worden hierover afspraken gemaakt.

Ook bij het maken van andere rapportages help ik je graag.

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.