Over Geert

DUURZAAM VERDIENEN

Visie
Duurzaam ondernemen is de enige vorm van ondernemen die recht doet aan de elementen: people, planet & profit. Een duurzaam bedrijf heeft oog voor de belangen van klanten, leveranciers, werknemers, investeerders, een leefbare planeet en zichzelf. Duurzaam ondernemen (MVO) is een bewustwordingsproces. Het betekent op zoek willen gaan naar de optimale balans voor alle stakeholders.
De kwaliteit en de efficiëntie van bedrijfsprocessen nemen hierdoor toe (denk aan: grondstoffen- en energiegebruik, afvalmanagement, logistiek). De zoektocht naar meer balans geeft aanzet tot innovatie binnen het bedrijf of in de bedrijfsketen. Samenwerken met klanten, leveranciers en medewerkers geeft energie en leidt tot inspiratie en verbinding.

Missie
Duurzaam Verdienen helpt bedrijven, instellingen en overheden met de zoektocht, het oppakken en het stap voor stap invoeren van duurzaam ondernemen en in de energietransitie

 

Opricht door
Geert Bril (1961) studeerde (bio)chemie, milieukunde en bedrijfskunde. Sinds 1995 werkt hij met en voor ondernemers. Vanuit het Van Hall Instituut Business Center adviseerde hij bedrijven, was hij als uitvoerder en projectmanager verantwoordelijk voor haalbaarheidsstudies, verbetertrajecten en onderzoeksprojecten. Voor veel van deze bedrijven begeleidde hij subsidietrajecten van idee tot afronding.

Kwaliteit
Ervaring met kwaliteitszorgsystemen heeft hij bij de ISO 9001-certificering  van het Van Hall Business Center en als hoofd van het IBA-testlaboratorium voor Kiwa-attest en Europese Unie (CE-markering).

Ervaren
Hij heeft veel ervaring met (strategische) management vraagstukken, het leiden van projecten, begeleiden van projectteams en het werken in multidisciplinaire teams als verbindende schakel tussen management, technische en financiële professionals.

Blijvend resultaat
In september 2012 is hij onder naam Duurzaam Verdienen een eigen bedrijf begonnen om ondernemers (MKB en MKB+), instellingen en overheden te helpen meer rendement uit hun bedrijf/organisatie te halen en tegelijkertijd stappen te zetten in verduurzaming /energietransitie.

Groot netwerk
Duurzaam Verdienen opereert in een groot netwerk van zelfstandige specialisten, kennisinstellingen en bedrijven met wie, wanneer dat nodig is, kan worden samengewerkt.

 

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.