Over Geert

DUURZAAM VERDIENEN

Visie
Duurzaam ondernemen is de enige vorm van ondernemen die recht doet aan de elementen: people, planet & profit. Een duurzaam bedrijf heeft oog voor de belangen van klanten, leveranciers, werknemers, investeerders, een leefbare planeet en zichzelf. Duurzaam ondernemen (MVO) is een bewustwordingsproces. Het betekent op zoek willen gaan naar de optimale balans voor alle stakeholders.
De kwaliteit en de efficiëntie van bedrijfsprocessen nemen hierdoor toe (denk aan: grondstoffen- en energiegebruik, afvalmanagement, logistiek). De zoektocht naar meer balans geeft aanzet tot innovatie binnen het bedrijf of in de bedrijfsketen. Samenwerken met klanten, leveranciers en medewerkers geeft energie en leidt tot inspiratie en verbinding.

Missie
Duurzaam Verdienen helpt bedrijven, instellingen en organisaties met de zoektocht, het oppakken en het stap voor stap invoeren van duurzaam ondernemen.

 

Het MVO-beleid van Duurzaam Verdienen en de behaalde resultaten staan hier in een factsheet (PDF).

 

Opricht door
Geert Bril (1961) studeerde (bio)chemie, milieukunde en bedrijfskunde. Sinds 1995 werkt hij met en voor ondernemers. Vanuit het Van Hall Instituut Business Center adviseerde hij bedrijven, was hij als uitvoerder en projectmanager verantwoordelijk voor haalbaarheidsstudies, verbetertrajecten en onderzoeksprojecten. Voor veel van deze bedrijven begeleidde hij ook het gehele subsidietraject.

Kwaliteit
Ervaring met kwaliteitszorgsystemen heeft hij bij de ISO 9001-certificering  van het Van Hall Business Center en als hoofd van het IBA-testlaboratorium voor Kiwa-attest en Europese Unie (CE-markering).

Veel ervaring
Hij heeft veel ervaring met strategische management vraagstukken, het leiden van projecten, begeleiden van projectteams en het werken in multidisciplinaire teams als verbindende schakel tussen management, technische en financiële professionals.

Blijvend resultaat
In september 2012 is hij onder naam Duurzaam Verdienen een eigen bedrijf begonnen om ondernemers, MKB en MKB+, te helpen meer rendement uit hun bedrijf te halen en tegelijkertijd waar mogelijk te vergroenen.

Groot netwerk
Duurzaam Verdienen opereert in een groot netwerk van zelfstandige specialisten, kennisinstellingen en bedrijven met wie, wanneer dat nodig is, kan worden samengewerkt.

 

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.