Opdrachtgevers (eerder)

Duurzaamheid & Energietransitie

Gemeente Dongeradeel
Gemeente Schiermonnikoog
Gemeente Kollumerland c.a.
Gemeente Ferwerderadiel
Groen Gas Nederland Blaricum
Kimberly-Clark, Inc Kent (UK)
Corntec GMBH Meppen (D)
DMT-ET Joure

Advies

Boralit NV Aalter (B)
Procter&Gamble Brussel (B)
Waterschap Zuiderzeeland Lelystad
Zuiveringsschap Limburg Roermond
Corntec GmbH Meppen (D)
DMT-ET Joure
Arcadis Amsterdam

 

Haalbaarheid onderzoek

Ministerie VROM Den Haag
Mts. Vermue Poelma Winsum (Gr)
Bos Bolsward Bolsward
Rinagro Piaam
Wavin/Limitec Hardenberg
Corntec GmbH Meppen (D)
DMT-ET Joure
Sterk Beton Alkmaar
HoSt Hengelo

 

Projectmanagement

Arcadis Amsterdam
PTC+ Oenkerk