Meer Rendement

RendementVerbeteren_header

Dat kan op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld kosten te besparen wordt het rendement van je onderneming verbeterd. Maar levert alleen bezuinigen wel het gewenste resultaat? Denk bijvoorbeeld aan wat het ProRail opgeleverd heeft door op onderhoud aan treinwissels te beknibbelen. Door bij kostenbesparingen ook te kijken naar proces- en productverbetering wordt een dubbelslag gemaakt.

Het analyseren van de primaire processen is immers voor beide routes nodig.

Kosten besparen en rendement verbeteren

Bij integrale rendementsverbetering wordt je onderneming in de volle breedte onder de loep genomen. Leidraad hierbij is natuurlijk het primaire proces. De te onderscheiden onderdelen zijn:

Inkoop & Productie
b.v. grondstof, energie & water, doorlooptijd, (om)schakelmomenten, reststromen, uit- en afval, leverbetrouwbaarheid, voorraad;

Dienstverlening (in- of extern)
b.v. klantcontact, levering, ICT-structuur, ketenafspraken, klanttevredenheid;

Overall
b.v. het gebruik van zorg- & kwaliteitssystemen, samenhang en samenwerking tussen afdelingen.

 

Doel

Kosten besparen en de algehele bedrijfsprestatie verbeteren, zodat je organisatie als geheel sterker en robuuster wordt.

 

Bijkomend voordeel

Bij aanbestedingen en offerte aanvragen worden andere criteria, naast de prijsstelling steeds belangrijker. Hierbij moet je denken aan de kwaliteit die je gaat leveren (product of dienst), de mate van ontzorging van de klant, de CO2 emissie door je bedrijf (CO2-ladder) of de aan te besteden activiteit, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en je visie op deze criteria in de toekomst.

 

Voor meer informatie klik hier.