Werkwijze

Kennismaking

Elke samenwerking begint met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend maar praktisch en inhoudelijk van aard. Het moet de basis leggen voor verdere samenwerking.

De werkwijze is gebaseerd op het opbouwen van een duurzame zakelijke relatie. Deze aanpak geeft, in mijn optiek, rust en duidelijkheid die de uitvoering ten goede komt.

Hieronder staat een mogelijke werkwijze weergegeven in stappen als beslismomenten:

1. Samenwerking
Uit het kennismakingsgesprek wordt de wens en omvang van de werkzaamheden duidelijk, bijvoorbeeld de keuze of het één enkel project op een deelgebied betreft of een bredere programmatisch aanpak.

2. Winnen en versterken
Uit de scans wordt de haalbaarheid van één of meerdere punten worden onderzocht en wordt aangegeven op welke punten snel stappen kunnen worden gezet. Op basis van deze documenten wordt een plan van aanpak opgesteld. De toepassing van (fiscale) regelingen en mogelijkheden voor subsidie wordt hierbij meegenomen.

3. Grotere rendementsverbeteringen
Voor meerjarige verbetertrajecten wordt een strategie + tijdpad opgesteld.

Duurzaam Verdienen verzorgt voornamelijk projecten in het noorden, oosten en midden van Nederland. Wij staan natuurlijk open voor samenwerkingen buiten dit gebied.

Neem contact  op voor meer informatie.