Onze werkwijze

Kennismaking

Elke samenwerking begint met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend maar praktisch en inhoudelijk van aard. Het moet de basis leggen voor verdere samenwerking.

De werkwijze is gebaseerd op het opbouwen van een duurzame zakelijke relatie. Deze aanpak geeft, in onze visie, rust en duidelijkheid die de uitvoering ten goede komt.

Hieronder staat de werkwijze weergegeven in stappen als beslismomenten:

1. Samenwerken
Eerst wordt je bedrijf gescand, daarbij ligt de nadruk op de primaire processen. In deze fase zullen een ook aantal gesprekken gevoerd worden met medewerkers van je bedrijf. De resultaten van deze interviews en de bedrijfsvoeringsgegevens worden geanalyseerd. Uit de analyse wordt een lijst met verbeterpunten opgesteld. De analyse en de lijst worden met je besproken. Daarna stellen we samen een prioriteitenlijst op.

2. Quick wins
Er wordt een plan van aanpak voor het “laag hangende fruit” opgesteld en haalbaarheid van één of meerdere punten worden onderzocht. De toepassing van (fiscale) regelingen en mogelijkheden voor subsidie wordt hierbij meegenomen.

3. Grotere rendementsverbeteringen
Voor de grotere verbetertrajecten wordt aan de hand van de prioriteitenlijst een tijdplan en een strategie opgesteld.

Duurzaam Verdienen verzorgt projecten in het noorden en oosten van Nederland. Wij staan natuurlijk open voor samenwerkingen buiten dit gebied.

Neem contact  op voor meer informatie.