Producten

Het rendement van je bedrijf kan op verschillende manieren bekeken worden.  Voor duurzaam verdienen gaan rendementsverbetering nu en bedrijfscontinuïteit op de langere termijn hand in hand. Het overzicht van aangeboden diensten hieronder is daar een afspiegeling van.

Strategische analyse
Voor alle soorten bedrijven, groot of klein, is het van belang een goede strategische analyse te maken. Het maken van een SWOT analyse en het formuleren van een goede visie en missie hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten. Het geeft wel de nodige richting en focus.

Bedrijfsscan
Het verlagen van de kosten of het doorvoeren van een verandering is niet altijd zonder risico. Denk daarbij bijvoorbeeld aan snelle en heftige maatregelen zoals een reorganisatie. De risico’s kunnen zijn, dat op een andere afdeling de kosten juist oplopen, de productiviteit van de gehele organisatie daalt, de klanttevredenheid of de veiligheid gevaarlijk in de knel komt (zie het ProRail voorbeeld).

Energie & Grondstoffenscan
Het verbeteren van (her)gebruik van energie en grondstoffen, waaronder water, levert een directe verduurzaming en kostenbesparing op. Daarnaast geeft het inzicht in ontwikkelrichtingen van grondstof- en energieverbruik voor het inplannen van efficiëntie verbeteringen in de toekomst.

Continuering na certificatie
Nadat de eerste euforie over het behalen van een (kwaliteits)certificaat is gedaald (b.v. ISO 9001), begint voor het bedrijf een nieuwe fase. Hoe behoud ik het certificaat tegen zo laag mogelijke kosten? Vaak komt het belang van het certificaat pas weer aan de orde als een volgende audit voor de deur staat. Door minimaal één keer per jaar een (externe) audit of evaluatie op het kwaliteitsmanagement-systeem te laten uitvoeren, valt meer rendement te halen uit het hebben van een certificaat.

Interim management
Je zit tijdelijk even krap in de mensen. Voor een korte of langere periode, dichtbij of op afstand, ondersteun ik je organisatie zelf of met één van de mensen uit mijn netwerk.

Trainingen en workshops
De trainingen en workshops die horen bij de onderwerpen die je op deze pagina vindt, worden uitsluitend  in-company verzorgd. Bij trajecten voor het verbeteren van het (bedrijfs)rendement zet ik vaak trainingen en workshops in. Het zijn namelijk goede hulpmiddelen bij het invoeren en verankeren van de verbetering.  Een in-company training geeft het grootste leereffect.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.